Samspil

Individuelle ledersparringer kan være kortvarige, når der er en konkret situation, der skal løses. Dog samarbejder vi oftest over en længere periode for at sikre at nye færdigheder også bliver til ny hverdag. 


De forventninger, krav og kendetegn vi har til ledelsesopgaven har stor betydning for det daglige samspil og de fælles resultater.

Lige på kornet
"Når ens erfaring fortæller; at i denne opgave er det afgørende, at tingene gøres på den rigtige måde, så kan det være godt givet ud at have en sparringspartner. Jeg kan godt lide Lisbeths direkte og ledelsesfaglige facon. Hendes erfaring gør, at vi kan gå "to the point", hvilket jeg værdsætter."

Carsten Tirsbæk Madsen
Adm. direktør, Jyske Realkredit

Relationer

Når ”klaveret spiller” er der ingen grænser for, hvad vi kan (op)nå

Ledelse er resultatet af relationer. Omvendt kan grus i relationerne spænde ben for både energi og resultater i selv de bedste projekter.   


Det handler om at kende sin rolle og være klar til at genforhandle den med både egen leder, i ledergruppen, og med underordnede ledere. Det handler også om at ledelse ikke udøves af én person alene, men som en holdsport.

Workshops 

Alle organisationer har brug for sammenhæng. Det er en særlig opgave for de øverste ledelseslag at gå forrest i effektiv ledelse, hvor den enkelte kan og skal benytte alle sine talenter.


Når jeg arbejder med ledelseskultur og - adfærd, laver vi ofte workshops, med plads til inddragelse og interne drøftelser, der tegner konturerne for jeres vej frem.


En ny chef er typisk en kærkommen lejlighed til at virksomhedens strategi og processer bliver set på med nye briller. Hvad skal vi have med os? Hvilke aktiviteter eller planer skal vi droppe?


I disse situationer er det kan det være en stor hjælp at have en sparringspartner til at tydeliggøre: Hvor står vi? Hvor vil vi hen?


En samlet og modig topledelse
"Vi havde et forløb med Lisbeth over 6 gange. Hver gang befaldt vi os i "en setting" og nogle samtaler, som vi ikke havde troet, vi kunne tage. Forløbet gav os stort mod til at løfte sammen. Vi fik øjnene helt op for hinandens styrker. Faktisk har det aldrig været sjovere at arbejde sammen end nu. Jeg tror, vi alle sammen glæder os over chefgruppen og det, vi kan sammen."

Gitte Østergaard, Adm. Direktør
Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Vælg aktiviteter

med indhold

Fysisk intelligens


I dag er de fleste åbne over for at krop, tanker og adfærd hænger sammen. Men det er langt fra alle, der er i stand til at skifte tanker og adfærd via kroppen. Når jeg oversætter den fysiske intelligens ind i ledelsesopgaven, vil du se, hvordan du for eksempel kan bruge kroppen til at:


• Lytte bedre 

• Præcisere dine budskaber 

• Skabe indre ro 

Både mænd og kvinder kan have brug for at arbejde med deres fysiske gennemslagskraft. Men det kan også være, at du i nogle konkrete sammenhænge mister dit overblik, din tålmodighed, dit nærvær eller at dit temperament løber afsted med dig. Her kan små ændringer i kroppen være en genvej.