Organisationen skal lykkes
"Jeg har fokus på at organisationen lykkes, og her mærker man tydeligt Lisbeths praksiserfaring på topchefniveau. Lisbeth er både anerkendende og lyttende som sparringpartner, men samtidigt også udfordrende og uden berøringsangst overfor svære ledelsessituationer. Hun er strategisk tænkende, men er god til at opstille og udfordske en vifte af handlemuligheder. Netop det aktive modspil adskiller Lisbeth."

Kenneth Kristensen, Direktør
Kommunaldirektør,

Dragør Kommune

I fredstid er det sjældent svært at blive enige om at nå et mål. Men når en gruppe mennesker skal udrette målene sammen, er det helt afgørende at samarbejde i respekt for både individuelt og fælles ejerskab og læring. Jeg leder processer i trygge rammer - typisk mellem forskellige ledelsesniveauer eller mellem forskellige faglige områder i virksomheden.  

 

Som leder,eller ansvarlig for at lede en proces, kan man ofte ikke være helt neutral og
facilitering udefra er derfor ofte et tilvalg.

Facilitering

Face-to-Face

Både erfarne og mindre erfarne ledere får udfordringer løst, og kompetencer bygget op gennem gedigne og fortrolige netværk.


Jeg leder, etablerer og faciliterer netværk. Så netværkene bliver tydelige på, at afholdelse af netværksmøderne indfrier formålet. Det er eksempelvis specifikke netværk for Ejerledere, HR-chefer, CSR-chefer og Kommunikationschefer.

Jeg har et stort hjerte for netværk for erfarne eller nye ledere. Disse netværk består af 5 personer fra forskellige virksomheder - men på samme ledelsesniveau. Jeg er med lidt af vejen, og sætter jer i gode rammer, men netværkene fungerer primært selv.


Sparring med forskellige, og ligestillede ledere sat op på den rette måde, er en fantastisk platform for udvikling af din egen ledelse. Hvis et netværk kunne være attraktivt for dig, så skriv her

Se udfordringerne

i øjnene...

Virtuelt netværk

Mange chefer er glade for at undgå transport. De nyder, at den sparede tid kan bruges på de daglige ledelsesopgaver. Alligevel er der brug for at møde andre chefer, og få passende forstyrrelser med ledelsesinspiration ind i hverdagen. 


Zoom, Teams og Facetime

Under corona startede jeg et virtuelt netværk for erfarne ledere på tværs af sektorer. Vi synes selv, vi har fundet geniale måder at træne og udvikle ledelsesadfærd på.

Meget er anderledes virtuelt, men ikke alt fungerer dårligere. Vi opdagede, at dyb fortrolighed er mulig at opnå – og vi fandt, at nogle former for feedback kan fungere mere direkte og konkret. 


Vi fandt variationer på formen inspireret af både beredskabsarbejdet verden over og almindelige ledelseserfaringer under corona. 


Trods alle fordelene er vi alligevel enige om, at virtuelle netværksmøder fungerer allerbedst, når de er suppleret af glæden ved et årligt fysisk møde.