Ledelse er en bred disciplin

Min rådgivning er individuel og tager altid udgangspunkt i netop dig og din organisation. Men selv om hver person og organisation er unik, er der nogle overskrifter, som går igen, når det handler om ledelsesmæssige udfordringer, uanset om det er på individ-, gruppe- eller organisationsniveau.

Personlig rådgivning

Som leder skal du både have en høj integritet og samtidig være i stand til at forny dig løbende i takt med organisationens behov. Det betyder, at du skal arbejde med en høj bevidsthed om dig selv, så din troværdighed og integritet bevares i takt med, at du udvikler dig.

Overblik i lederjobbet

Det kendetegner en leder uanset niveau, at man har ansvar for flere opgaver, end man selv kan løse.
Derudover har du som leder én opgave, som ikke kan uddelegeres: overblikket. Hvordan leder du dig selv?


Få succes med den nye strategi

Arbejdet med en ny strategi er ofte inspirerende og krævende. Der er fokus på de nye handlinger, der skal sættes i gang og gamle handlinger, der skal stoppes. Hvordan leder du synligt og troværdigt den ny strategi igennem? Hvad betyder den ny strategi for din personlige adfærd?

Aflæser organisationer lynhurtigt
"Det imponerede mig, hvor hurtigt og præcist Lisbeth aflæste mine behov, værdier og udfordringer samt den organisation, ledelse og det team, jeg havde. Hendes hjælp og anbefalinger var utroligt konkrete – og hun har givet mig metoder, som jeg fortsat bruger. Lisbeth var meget tilgængelig på både mail og telefon mellem vores møder, hvis jeg havde brug for kort at vende en konkret situation. Jeg vil tage fat i Lisbeth igen næste gang jeg føler, at jeg har brug for et spark bagi eller et nyt perspektiv på min karriere. Hun kommer således varmt anbefalet herfra."

Rikke Lind-Andersson

Sektionsleder, Røde Kors

Jeg er certificeret i erhvervstesten NEO PI-R, som er en af de mest veldokumenterede personligheds-test på markedet. Kontakt mig for en uforpligtende snak om dit eller jeres behov.

Klædt på til et nyt niveau

Hvor kan din særlige værdi komme bedst til udfoldelse? Er du afklaret om dit næste job eller har du en drøm om en anden branche? Vil du gerne sparre med præcist dit udgangspunkt, så vær modig og konkret nok til at sætte ord på dine drømme.


Personlighedstest

Hvad er netop dine styrker og udfordringer? Måske har du en klar ide om det, men jeg har endnu ikke mødt en, som ikke blev klogere på sig selv efter en seriøs personlighedstest. Du kan enten vælge testen og den efterfølgende udviklingssamtale som en engangsseance eller som start på et skræddersyet forløb til netop dig.

Styrk jeres resultater

Ledergruppe træning

At fungere i en ledergruppe er ikke alene kompetenceudviklende for den enkelte leder – og for jer som ledergruppe – det er også nødvendigt for at styrke jeres resultater.

Rollemodel i kulturændringer

Jeres adfærd er det, der bringer jer tættest på jeres resultater. Nye generationer, usikre tider og social distance kræver, at man arbejder målrettet med virksomhedens kultur. Ledelsesadfærd er et værktøj til at skære igennem al støjen. Ved I, hvad I skal ændre hos jer selv – og hvor stor effekt det vil have?


Kalibrer dit hold

En af de vigtigste opgaver for en leder er at sætte det rigtige hold. Hvordan sikrer I, at ledergruppen arbejder som et hold og ikke bare som en gruppe af ledere, der mødes i det samme lokale? Hvordan kan I med netop jeres opgaver og mål løfte jer til næste niveau?


Eftersyn

Når man er den lykkelige ejer af en bil afhænger graden af lykke af hvor ofte man nødtvunget må have bilen på værksted. Sørg for at give jer selv et eftersyn som ledergruppe, der sikrer at I er klar til de udfordringer, der ligger foran jer. I er de lykkelige ejere af jeres udfordringer..


Gruppetest

Hvad er den enkeltes styrker og udfordringer i gruppen? Måske har I en klar ide om det, men har endnu ikke fået det manifesteret i det daglige ledelsesarbejde? Brug af gruppetest kan give et tydeligt billede af jeres præferencer som gruppe og dermed også af jeres handlemuligheder.


Virksomheds styring

Når man har ansvar eller medansvar for helheden i en organisation, er det afgørende at arbejde med ledelseskultur og -adfærd. De måder som områder, afdelinger, teams og enkelte ledere samarbejder på er helt afgørende for medarbejdere og kunders oplevelse af virksomheden.

Sammenhæng i ledelsen - ledelseskultur

Alle organisationer har brug for sammenhængskraft. Det kræver helhedsledelse - og det er en særlig opgave for de øverste ledelseslag at sikre rammer for og ikke mindst selv være dygtige til. Hvordan kan I mest effektivt forbedre jeres ledelseskultur?


Tandhjul i samme kæde

Topledelsen, de forskellige ledergrupper, og den enkelte leder udgør tilsammen ledelsen af organisationen. Klare forventninger om ledelsesadfærd sikrer at kæden er velsmurt. De forventninger og krav vi har til ledelsesopgaven har stor betydning for det daglige samspil og de fælles resultater. Sætter I de ønskede ledelsesmæssige aftryk på tværs af virksomheden?

En guide med målet for øje

 ”Som ny adm. direktør havde jeg brug for at sætte ”ledelse” på dagsorden. At arbejde med ledelse som fag. Vi skulle have mål og retning på vores ledelse, og fremfor alt skulle vi have samarbejdet i ledergruppen og mellem ledergruppen og gruppen af teamledere op i det helt høje gear. Det er det, man kalder et lang sejt træk – ikke et spørgsmål om en temadag eller et kursus i ledelse.  Gennem 5 år samarbejdede vi med Lisbeth, som var den helt rigtige guide på rejsen. Hun holdt fast i målet, gav os nye selvindsigter undervejs, og et fælles ledelsesfundament, der binder organisationen sammen på tværs. Ledelsesmæssigt og personligt giver jeg Lisbeth mine bedste anbefalinger."

Claus Bretton-Meyer

Direktør i DBU

Bestyrelsesarbejdet i interesse-organisationer
adskiller sig ofte ved mange bundlinier
og en høj grad af interessehåndtering

I en organisations livscyklus har en bestyrelse indimellem brug for revitalisering. Det kan handle om en ny strategi, samspillet med den administrative ledelse eller behovet for bedre at udnytte bestyrelsens samlede kompetencer.

Jeg arbejder med adfærd i trygge rammer og højt fokus på bestyrelsens samlede ressourcer.


Mine arbejdsmetoder afhænger af opgaven

Omdrejningspunktet er stort set altid succes i det fælles mål, men kan også være håndtering af konkrete interessekonflikter. Her er jeg særligt opmærksom på arbejdets faser og resultater.

Individuel udvikling styrker virksomheden

Lisbeths erfaring gør, at hun kan udvikle os ledelsesmæssigt samtidigt med at beskytte kernen i virksomheden. Det sker i trygge rammer, der får den enkelte til at gå langt videre og mere åbent end ellers. Det bliver ikke følende og "forkert", fordi hun evner at læse den enkelte og tilpasse rummet til alle, så bliver vi synlige for hinanden og kan forbedre vores resultater.

Kenneth Reeh, vicedirektør

DBU